มวยไชยา มวยไทย ( Muay Thai ) ขึ้นชื่อ

Share : facebook_share google_share line_share twitter_share messenger_share

มวยไชยา มวยไทย ( Muay Thai ) ขึ้นชื่อมวยไชยา เป็นหนึ่งใน มวยไทย ( Muay Thai ) ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้มวยถิ่นอื่น ๆ เลย และยังเป็นมวยโบราณที่กษัตริย์ไทยสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ มวยไชยา เป็นมรดกอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญของไทย

 

มวยไชยา แบ่งออกเป็น 4 ยุค

1. ยุคเริ่มต้น

     กำเนิดขึ้นมาจากพ่อท่านมา หรือ หลวงพ่อมาอดีตนายทหารจากพระนครสมับรัชกาลที่ 3 ฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) ให้กับชาวเมืองไชยา

2. ยุคเฟื่องฟู

     ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช และ ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์แก่นักมวยจากเมืองไชยา คือ นายปรง เป็นหมื่นมวยมีชื่อ ตำแหน่งกรรมการพิเศษ เมืองไชยา ถือศักดินา 300

3. ยุคเปลี่ยนแปลง

     ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เกิดขึ้นเพราะต้องรื้อเวที และ พระครูโสภณเจตสิการาม ( เอี่ยม ) เจ้าอาวาสวัดไชยามรณภาพลง

4. ยุคอนุรักษ์

     มวยไทย ไชยา ( Muay Thai ) จึงสิ้นสุดลงด้วยยุคอนุรักษ์หลังจากสิ้นสุดสมัยพระครูโสภณเจตสิการาม ( เอี่ยม ) มวยไทย ไชยา ( Muay Thai ) เริ่มหายไปจากความทรงจำของชาวไชยา แต่ผู้ที่เคยเรียน มวยไทย ไชยา ( Muay Thai ) มาแล้วก็สามารถที่จะนำมาสืบทอดให้กับใครได้อีกหลายคน ได้แก่

 • ปรมาจารย์เขตร ศรียาภัย
 • นายทองหล่อ ยา
 • นายอมรกฤต ประมวล
 • นายกฤษดา สดประเสริฐ
 • นายอเล็กซ์ สุย
 • พันเอกอำนาจ พุกศรีสุข

 

นักมวยที่มีชื่อใน มวยไทย ไชยา ( Muay Thai )

     นักมวยที่มีชื่อใน มวยไทย ไชยา ( Muay Thai ) คือ หมื่นมวย ชื่อ นายปล่อง จำนงทอง ผู้มีท่าเสือลากหางเป็นอาวุธสำคัญการต่อสู้เน้นวงในใช้ความคมของศอก เข่า ประวัติ มวยไทย ไชยา ( Muay Thai ) สืบค้นได้ถึงพระยาจีสัตยารักษ์ ( ขำ ศรียาภัย ) เจ้าเมืองไชยา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ถ่ายทอดมาถึงลูกชาย คือ ปรมาจารย์เขตร ศรียาภัย ซึ่งภายหลังย้ายมาตั้งรกรากที่กรุงเทพฯ เผยแพร่ มวยไทย ไชยา ( Muay Thai ) แก่ศิษย์มากมายหลายคนจนกระทั่งถึงแก่กรรมในปี พ.ศ.2511

 

เอกลักษณ์ของ มวยไทย ไชยา ( Muay Thai )

1. การตั้งท่ามวย หรือ การจดมวย

2. ท่าครู หรือ ท่ายางสามขุม

3. การไหว้ครูร่ายรำ

4. การพันมือแบบคาดเชือก

5. การแต่งกาย

     นักมวยนุ่งกางเกงขาก๊วย ไม่ใส่เสื้อ ใช้ผ้ามวนพันหุ้มแทนกระจับเรียกโละโปะ หรือ ลูกโปก ไม่ใส่นวมแต่ใช้ด้ายดิบพันมือสวมมงคลแม้ในขณะชก

6. การฝึกซ้อม มวยไทย ไชยา ( Muay Thai ) และแม่ไม้ มวยไทย ไชยา ( Muay Thai ) ซึ่งกระบวนท่าของ มวยไทย ไชยา ( Muay Thai ) มี 5 ชุด คือ แม่ไม้ มวยไทย ไชยา ( Muay Thai ) 7 ท่า ได้แก่

 • ปั้นหมัด
 • พันแขน
 • พันหมัด
 • กระโดดตบศอก
 • พันหมัดพลิกเหลี่ยม
 • เต้นแร้งเต้นกา
 • ย่างสามขุม
 • ท่าเสือลากหาง

 

     ท่าที่สำคัญที่สุดใน มวยไทย ไชยา ( Muay Thai ) คือ ท่าเสือลากหาง เป็นการย่อท่าย่างสามขุมลงต่ำที่สุดเพื่อการล่อลวง ท้าทายคู่ต่อสู้ การย่อลงต่ำสุดของการย่างสามขุมนั้น ขาหลังนั้นแทนหางเสือ และ การย่อลงในลักษณะนี้ได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องทอดขาหลังไปตลอดแนว แต่ไม่ทอดหลังเท้าแตะพื้นยังคงสัมผัสพื้นด้วยปลายฝ่าเท้า  ( ปลายโต่ง ) จนถึงปลายนิ้วเท้า ผู้ที่กำลังฝึกท่าเสือลากหางต้องมีกำลังขามากเป็นพิเศษ หรือ มีการฝึกท่าย่างสามขุมเป็นพื้นฐานจึงสามารถพัฒนาเป็นท่าเสื้อลากหางได้ ท่าเสือลากหางนั้นต้องใช้ระยะใกล้ หรือ ระยะประชิดเพื่อการล่อ การท้าทายให้คู่ต่อสู้ใช้อวัยวุธเข้ากระทำเราเพื่อเราจะได้ใช้ท่าเสือลากหางพลิกแพลงเป็นลูกไม้แก้ไขในทันที

จังหวะที่ 1

     ให้ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนขาหน้า พร้อมย่อลงให้สุดโดยพับเข่าขาหน้าให้ฝ่าเท้าหน้าแตะพื้นเต็มฝาเท้า พร้อมเหยียดทอดขาหลังให้มากที่สุด โดยไม่ให้เข่า และ หลังเท้าแตะพื้น แต่ให้ปลายโต่งด้านบนเป็นจุดสัมผัสพื้น มือ แขน และ ศอก ยังคงอยู่ในท่าจรดมวยทุกประการ และ ถดแขนหน้าเข้ามาให้ศอกเป็นมุมแหลม

จังหวะที่ 2

     ให้กระหยดด้วยขาข้างที่ย่อลงไปข้างหน้า พร้อมกระหยดขี่ทอดเหยียดตามไปเรื่อย ๆ โดยให้ปลายโต่งสัมผัสพื้นตลอดเวลา พันหมัดไปข้างหน้าด้วยท่าพันหมัดจนสุดทาง

7. เคล็ดลับในการป้องกันตัวใน มวยไทย ไชยา ( Muay Thai ) คือ ป้อง ปัด ปิด เปิด

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

การเตะ แบบ มวยไทย ( Muay Thai )

การเลือกใช้ นวม ของ นักมวย แต่ละรุ่น

Created : 17-11-2021


บทความที่น่าสนใจ

มวยไทยทั้ง 5 สาย
ความสำคัญของคุณค่าที่จะได้รับจาก มวยไทย