มวยไทย กับ พิธีแสดงความเคารพครู

Share : facebook_share google_share line_share twitter_share messenger_share

มวยไทย กับ พิธีแสดงความเคารพครูมวยไทย ( Muay Thai ) ศิลปะการต่อสู้ที่มีมาแต่โบราณ กีฬา มวยไทย จึงมีการประเพณีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะ พิธีแสดงความเคารพครู ที่มวยไทยในสมัยโบราณ ศิษย์จำเป็นต้องฝากตัวกับครูมวย เพื่อร่ำเรียนวิชามวยไทย

 

พิธีแสดงความเคารพต่อครู หรือ การไหว้ครู เป็นประเพณีที่สำคัญ ของการเป็น นักมวยไทย เพื่อเกิด ความสิริมงคล แก่ทุกฝ่าย โดยสามารถ แบ่งพิธีการไหว้ครู ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

 

การขึ้นครู

 

เป็นพิธีแสดง ความเคารพต่อครู ครั้งแรก ที่ศิษย์ จะมาไหว้ครู เพื่อมาฝากตัวเป็นศิษย์ การไหว้ครูถือว่าเป็นประเพณี ที่สำคัญของ มวยไทย ( Muay Thai ) และถือว่าเป็น พิธีการ อันศักดิ์สิทธิ์ สมัยโบราณกาล " ขึ้นครู " เปรียบเสมือน พิธีการมอบตนเอง ในลักษณะ ขออยู่ ใต้บังคับบัญชาของครู เพื่อร่ำเรียนวิทยาการ ในฐานะคนที่ว่าง่าย สอนง่าย และกล้าหาญ เพื่อเตรียมตัว และปรับปรุงตน สู่ความเป็นทหาร ของพระราชา นักมวย จะต้องมีครู ต้องเคาระ และเทิดทูนครู เพราะการที่ครู จะยอมรับศิษย์ แต่ละคน ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศิลปะการต่อสู้ ของคนไทย ที่เป็นมรดก สืบทอดกันมา แต่โบราณกาล

 

ในอดีต ผู้สมัครเป็นศิษย์ จะมีความรู้สึกว่า เป็นเรื่องยาก กว่าจะได้ เรียนรู้ถึงศาสตร์ ชิ้นนี้ได้ เพราะ ในสมัยนั้นครูอาจารย์ ที่เชี่ยวชาญมีอยู่ไม่มากนัก อีกประการหนึ่ง ท่านก็ไม่ได้ คิดค่าสอนห รือมีค่าตอบแทนแต่อย่างใด ผู้มีประสงค์ จะศึกษาเล่าเรียน ต้องฝากเนื้อฝากตัวกับครู คอยปรนนิบัติอยู่เป็นเวลานาน จนกว่า จะได้รับการถ่ายทอด วิชามวยไทย จนครบถ้วน ด้วยเหตุนี้ ครูและศิษย์มวยไทย ในสมัยก่อนนั้น จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น ดุจบิดามารดา

 

พิธีครอบครู

 

การที่ศิษย์ ได้ศึกษาศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) จนสำเร็จแล้ว และสามารถ ถ่ายทอดวิชา ให้แก่ผู้อื่นได้ ครูพอใจ จะให้เป็น ครูมวยต่อไป ก็จะทำพิธีครอบครูให้ เพื่อสืบทอด ศิลปะมวยไทย ของครูมวยสายนั้น ในพิธีครอบครู ครูมวยจะทำการ สวมมงคล ที่ถูกต้องตามประเพณีของสำนักมวยให้แก่ลูกศิษย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะทำ ในวันพฤหัสบดี ก่อนเวลาเพลที่บ้าน ของครูมวย หรือในโบสถ์

 

พิธีไหว้ครูมวยไทย

 

เป็นเอกลักษณ์ของ มวยไทย ( Muay Thai ) ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ที่ก่อนนักมวย ทำการแข่งขัน จะมีการร่ายรำไหว้ครูมวย ซึ่งเป็น วัฒนธรรมไทยแท้ ที่สืบสานมา ยาวนาน จนกลายเป็น อัตลักษณ์ ของความเป็น "มวยไทย" สาเหตุที่ศิษย์ต้องมี ความกตัญญ ต่อครูอาจารย์นั้น เป็นเพราะ วิชามวยเมื่อครั้งโบราณ มีการฝึกฝนไว้ป้องกันอันตราย จากคู่ต่อสู้ ซึ่งในการฝึกซ้อม หากไม่มี ครูอาจารย์ ที่ชำนาญคอยสอนสั่ง ผู้ฝึกมวย อาจพลาดพลั้ง และเกิดอันตรายได้ ดังนั้น ศิษย์จึงต้อง เชื่อฟังครู และศรัทธาครู เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยดี

 

ขณะเดียวกัน ครูผู้อบรม สั่งสอน ต้องทุ่มเท แรงกายแรงใจ จนกว่าศิษย์จะเชี่ยวชาญ ชำนาญได้ ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปี เพราะการฝึกมวยไทย ( Muay Thai ) ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ หากครูไม่มีความรัก และความเมตตา ต่อลูกศิษย์ ไม่เอาใจใส่ใน การฝึกฝนของลูกศิษย์ อาจเป็นอันตราย ถึงแก่ชีวิตได้ ด้วยความเคารพรัก และแสดงออกถึงความเชื่อ ความศรัทธาต่อ ครูบาอาจารย์ การไหว้ครูจึงเกิดขึ้นคู่กับ มวยไทย มาแต่อดีตกาล จนกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในวงการมวยไทยตลอดมา

 

พิธีไหว้ครู ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ เป็นวัฒนธรรมไทยแท้ที่สืบสานมายาวนาน อันจะเป็นพิธีใหญ่จัดปีละครั้ง ตามแต่ครูจะกำหนด ในพิธีจะมีการตั้งโต๊ะแต่งเครื่องสังเวยเทวดา และบูชาครูอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน รูปแบบและพิธีการไหว้ครูจะแตกต่างกันในแต่ละสำนักแล้วแต่ครูอาจารย์ของสำนักนั้นกำหนดขึ้น และมีการปฏิบัติสืบต่อกันมา

 

การทำ พิธีไหว้ครู เหล่านี้ มักจะถือเอา "วันพฤหัสบดี" เป็นหลัก เพราะเชื่อว่าเป็น "วันครู" ซึ่งในปัจจุบัน ประเพณีเหล่านี้ นับวันยิ่งค่อย ๆ เลือนหายไป ตามกาลเวลา และการเปลี่ยนแปลงของ บริบทของ มวยไทย ( Muay Thai ) ที่ในปัจจุบัน จัดตั้งขึ้น เป็นในเชิงพาณิชย์ นั่นเอง แต่อย่างไรแล้ว พิธีการไหว้ครูมวยไทย ก็ยังสามารถ เห็นได้ อยู่ในการแข่งขันมวยไทย ที่การแข่งขัน จะมีการไหว้ครูมวยไทย เพื่อระลึกถึงบุญคุณของครูมวยไทย รวมไปถึง การไหว้ครูประจำปี ของสำนักมวย แต่ละแห่ง อีกด้วย

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ความนิยม กีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) ใน ชาวต่างชาติ

ฟันยาง อุปกรณ์กีฬา มวยไทย ที่ใช้ ป้องกันช่องปาก

Created : 08-10-2021


บทความที่น่าสนใจ

ความสำคัญของคุณค่าที่จะได้รับจาก มวยไทย
สร้างหุ่นดีให้สวยเป๊ะ ได้ด้วย มวยไทย